Event

26 Feb 2021
When:
Fri 26 February, 2021
Location
https://zoom.us/j/94728906771
Warszawa
Poland
2020 events in Poland
image
Po raz trzeci zapraszamy
28 Feb 2020 Warsaw
image
 Rare Disease Day celebrations
28 Feb 2020 Łódź
29 lutego 2020 r. odbędą
29 Feb 2020 Warsaw
This year, the Jazz4Rare concert
29 Feb 2020 Gdynia
image
Training and scientific
29 Feb 2020 Olsztyn
image
Już po raz czwarty Instytut
26 Feb 2021 Warszawa
Why jazz? In our opinion,
27 Feb 2021 Gdynia
image
Ladies and gentlemen,on
27 Feb 2021 Olsztyn, online
Illuminations for Rare
28 Feb 2021 Gdańsk | Gdynia...
Iluminacja Centrum Kultury
28 Feb 2021 Pruszcz Gdański
Poland

Dzień Chorób Rzadkich: Terapie Dostępne i Poszukiwanie Nowych 26 February 2021 https://zoom.us/j/94728906771, Warszawa, Poland
Hosted by Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Już po raz czwarty Instytut Biochemii i Biofizyki PAN organizuje sympozjum w Międzynarodowym Dniu Chorób Rzadkich. Tym razem wydarzenie „Dzień Chorób Rzadkich: Terapie Dostępne i Poszukiwanie Nowych” odbędzie się on-line. Dzień Chorób Rzadkich jest dla wszystkich – pacjentów z choroba rzadką i ich rodzin, lekarzy, opiekunów, naukowców, polityków i dla zwykłych ludzi. Każdy może się zaangażować. Tak jak na poprzednich sympozjach, poruszymy zagadnienia związane z diagnostyką, badaniem mechanizmów chorób rzadkich i opieką nad chorymi przez członków rodzin. Tym razem wiodącym tematem będą dostępne terapie chorób rzadkich i poszukiwanie nowych. Tak jak w poprzednich latach, w wydarzeniu weźmie udział Beata Muchowska i przedstawi swoje nowe prace fotograficzne z cyklu „Nauczyciele Miłości”. Wspieramy zbiórke funduszy na Fundację SMA. Mamy nadzieję, że udział w naszym wydarzeniu przyniesie Państwu satysfakcję.

https://zoom.us/j/94728906771

http://www.beatamuchowska.com/nauczyciele-milosci

https://www.fsma.pl/pomagam/darowizna/

IBB PAS is organizing a symposium on the International Rare Diseases Day. This time, the event “Rare Disease Day: Available Therapies and Searching for New Ones” will be held online. As previously, we will present new achievements in diagnostics, researching the mechanisms of rare diseases, and caring for the patients by family members. This time, the main topic will be the available therapies for rare diseases and the search for new ones. As in previous years, Beata Muchowska will take part in the event and will present her new photographic works from the series "Teachers of Love". We also support donation for Fundation SMA. We hope that your participation in our event will bring you satisfaction.

Share this